bootstrap table

Sint Lambertus Gilde Milsbeek

Volg ons ook op Facebook

Sint Lambertus gilde
MilsbeekWelkom

Koningsreceptie Sint Lambertusgilde


Door een welgemikt schot mag Wouter Schonhoven voor een jaar de titel Koning van het Sint Lambertusgilde in Milsbeek dragen.

Na een fanatieke, maar sportieve strijd lukte het Wouter Schonhoven op 18 juni de koningsvogel naar beneden te schieten.

Voor het derde jaar gingen Wouter en Wendy Schonhoven de sportieve strijd met elkaar aan. Ook al was het duidelijk dat de Koningstitel binnen huize Schonhoven zou vallen, toch moest er wederom fel gestreden worden om wie er uiteindelijk met de felbegeerde titel vandoor zou gaan. Dit jaar viel Wouter de eer om de vogel naar beneden te schieten en zo de 64ste Koning van het st. Lambertusgilde te worden. Eerder op deze middag wist dochter Lianne Schonhoven zich tot Jeugdkoningin te schieten.

Om hun taken uit te kunnen voeren zullen Koning Wouter en Koningin Wendy samen met Jeugdkoningin Lianne op zaterdag 8 juli worden ingehaald. Hierbij zullen zij officieel worden geïnstalleerd en mogen zij zich Koning en Koningin van het St. Lambertusgilde noemen. Bij deze installatie zal het traditionele koningsbier bij de Koning thuis uiteraard niet ontbreken. Na de vendelgroet aan het nieuwe Koningspaar begeeft het geheel zich richting het gildehuis.

Omstreeks 20.15 uur zal de stoet met Koningspaar, Jeugdkoningin, en diverse gilden arriveren bij het Trefpunt in Milsbeek.

Na afloop van de inhuldiging is er om 20.30 uur een receptie in het Trefpunt. Op deze receptie worden alle belangstellenden in de gelegenheid gesteld om het nieuwe Koningspaar en de Jeugdkoningin te feliciteren.

Aansluitend zal er ter ere van de nieuwe hoogheden het Koningsfeest worden gehouden om onder het genot van een drankje en de muziek van Duo Uniek de avond op gepaste wijze af te sluiten.

In de weken voorafgaand aan het Koningsbal zullen de leden van het Gilde weer huis-aan-huis loten komen verkopen voor het uniformenfonds. De trekking van de loterij vindt plaats tijdens het koningsbal.


Kalender / Activiteiten

XX

Klik hier om de Kalender in een nieuw scherm te openen.
Prijzen

1e prijs :     0176

2e prijs :     1374

3e prijs :     0061

4e prijs :      0678

5e prijs :     1697

6e prijs :     0416

7e prijs :      0885

8e prijs :     1668

9e prijs :     0991

10e prijs :    0814

Loterij 2017
Gewonnen ?

Prijzen kunnen na 18.00 uur worden afgehaald bij:

Wouter Schonhoven
Sprokkelveld 2 in Milsbeek

Sponsoren

Het Sint Lambertusgildegilde mag zich gelukkig prijzen met haar sponsoren.
Een aantal bedrijven die het Milsbeekse gilde een bijzonder warm hart toedragen.
Zij steunen het gilde door het leveren van diensten of ondersteunen het gilde met een financiële donatie.
Het gilde is hen daarvoor zeer erkentelijk! Het is om die reden dat er voor hen op deze pagina een bijzondere plaats is ingericht.

Contact Formulier

Dank U voor het invullen van het formulier.

Volg ons ook op FacebookSint Lambertusgilde


Milsbeek     Weer in Milsbeek